Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, Ascot, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op “Alles aanvaarden en verder naar de website”.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw Persoonsgegevens door ons worden verzameld, wat we ermee doen en welke controle u heeft over het gebruik dat wij maken van deze informatie.

Wie zijn we?

Referenties in dit privacybeleid naar "Bingoal", "we", "wij", "ons" refereren naar Ascot, een NV opgericht in België (met ondernemingsnummer BE 0460.197.791).

Contact opnemen met ons

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens, de verwerking ervan of dit privacybeleid, kunt u ons steeds bereiken via info@bingoal.be.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verwerken de Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, zoals:

 • Informatie die u ons verstrekt tijdens registratie;
 • Informatie die u ons verstrekt door het invullen van formulieren op de website (www.bingoalcasino.be, de Website) of andere informatie die u ons verstrekt via de Website of e-mail;
 • Overzicht van de correspondentie met ons, via de Website, via e-mail, via telefoon of andere kanalen. Telefoongesprekken met de helpdesk worden opgenomen;
 • Details van de transacties die u op de Website uitvoert;
 • Informatie voor het aanmelden op de Website (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Informatie over hoe u onze producten gebruikt en hoe u surft op de Website;
 • Informatie die u met ons uitwisselt via sociale media of andere sociale communicatiemiddelen (zoals chat rooms) die wij verstrekken.
 • Wij verwerken ook Persoonsgegevens over u die afkomstig zijn uit andere bronnen, zoals de informatie betreffende spelverboden die de Kansspelcommissie ons bezorgt.

Waarom we uw Persoonsgegevens gebruiken

Uw Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het aanbieden van onze diensten en producten (het spelen van kansspelen, opvolging en het ontvangen of uitvoeren van betalingen, het personaliseren van uw ervaring). Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst (namelijk het aanbieden van kansspelen overeenkomstig onze algemene voorwaarden). Indien de vereiste gegevens niet verwerkt kunnen worden, dan kan de overeenkomst niet uitgevoerd worden en kan u uw geselecteerde kansspelen niet spelen.
 • Het bieden van (technische of commerciële) ondersteuning en het beheren van de relatie met u (onze klant). Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst (namelijk het aanbieden van kansspelen overeenkomstig onze algemene voorwaarden).
 • Analyse van het gebruik van onze diensten en producten o.a. om deze te optimaliseren
  Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om de activiteiten van Bingoal naar onze inzichten te organiseren.
 • Het aanbod van relevante producten en het verzenden van nieuws over onze producten en diensten.
 • De preventie en het opsporen van fraude, witwaspraktijken of andere wetsovertredingen of inbreuken op de contractuele voorwaarden. Deze verwerkingen worden uitgevoerd om onze wettelijke verplichtingen na te leven en ons rechtmatig belang om onze contractuele voorwaarden te doen naleven.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen (bijv. financiële verplichtingen, verplichtingen betreffende kansspelen, juridische verplichtingen).

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de duur van onze overeenkomst (te weten zo lang u een Bingoal account heeft) en, na afsluiten van uw account, gedurende de verjaringstermijn of andere wettelijk opgelegde termijnen.

Met wie en wanneer delen wij uw gegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de volgende andere organisaties :

 • Verwerkers, die in het kader van onze diensten en producten bepaalde diensten leveren, zoals de leverancier van onze streaming producten.
 • Verwerkingsverantwoordelijken zoals bank- en betalingsdiensten en organisaties voor het nagaan van identiteit of voor fraudepreventie.
 • Politie, gerechtelijke instanties (Procureur des Konings, onderzoeksrechter), of andere autoriteiten (zoals de kansspelencommissie) in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures.
 • Organisaties of website die u naar ons doorverwijzen zoals onze Affiliates.

Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Met betrekking tot uw Persoonsgegevens kan u overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 679/2016) verschillende rechten uitoefenen.

U heeft een recht op inzage, rectificatie (indien wij onjuiste gegevens hebben), gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

In de mate van het mogelijke zullen wij gevolg geven aan uw verzoeken (tenzij uw verzoek in conflict komt met de bescherming van andere rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen of het recht op de bescherming van het privéleven).

Waar de verwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u het recht om op ieder moment uw toestemming in te trekken.

U kan deze rechten in de eerste plaats uitoefenen via uw gebruikersaccount op de Website. Voor vragen die u zo niet kan oplossen kan u een e-mail sturen naar info@bingoal.be.

Indien u klachten heeft, kan u zich wenden tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.